Olssons Entreprenad AB 

- entreprenadmaskinsarbeten i Halland

 

 

Olssons Entreprenad är ett företag i Falkenberg som utför gräv
och anläggningsarbeten åt företag, kommuner, vägföreningar,
skogsägare samt privatpersoner runtom i Halland.

Bland våra tjänster finns: Anläggning av tomter, uppfarter,
grönytor osv. Grävning för grunder, dränering, dagvatten och avlopp.

Dagvattenledning Falkenberg

 

 • För miljöns skull används moderna maskiner.
 • Skogtjänster.
 • Kabelgrävning & plöjning.
 • Borttagning av stubbar & buskar.
 • Rivningsarbete.
 • Trädfällning, tomtröjning och buskröjning.
 • Saneringsarbeten.
 • Snöröjning/halkbekämpning, fastighetsservice.

 • Försäljning och sortering av matjord!

  Sortering matjord med Volvo L70E utrustad med allu sorteringsskopa

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT
 

Telefon: 0703-693396

Epost: info@olssonsentreprenad.se

 

Vårt medlemskap i ME, en trygghet för dig som kund!