Dränering i Falkenberg

 

Vi dränerar din fastighet och övrig mark.Pumpbrunn

 

Är det kallt och fuktigt i din källare?

 

Då är det dags att dränera om ditt hus!

 

Att dränera betyder att man gör ett system för att avleda vatten i marken.

På bilden till höger visas en pumpbrunn där man samlar upp vatten från dräneringsrör. Pumpbrunn används t.ex när dagvattenledningen ligger grundare än dräneringen och det inte är lämpligt med någon annan lösning.

 

 En ny dränering är bra för ditt hus, miljön och din ekonomi!

 

Har du mycket fukt i din källare och det ibland står vatten på bottenplattan bör du snarast kontakta oss för att vidta åtgärder. Går det för lång tid kan en gammal grund behöva repareras. I samband med en dränering av din fastighet är det bra att göra en grundisolering om du har källare. Det blir en bättre och varmare miljö i din källare och du sparar energi, alltså mindre kostnad för uppvärmning av huset.

Vi gör dräneringar i hela Halland, t.ex dränering i Falkenberg, Varberg och Halmstad. Har du gamla dagvattenledningar med tveksam funktion bör dessa kontrolleras så att det inte förekommer stopp i ledningar eller läckage som gör att det  läcker ut vatten i marken nära grunden vid regn eller snösmältning. Om vatten och avloppsledningar är gamla och det finns risk att du behöver byta dessa, bör det göras samtidigt som dräneringen för att ni inte skall behöva gräva upp er tomt igen. 

Du har rätt till rotavdrag vid dräneringsarbete!

 

Grävning för dränering Skrea falkenberg

 

 

 

 

 

Grävning för dränering.

 

Efter att vi träffats, projekterat och kommit
överens om pris för arbetet så etablerar
vi oss på platsen. Sedan gräver vi upp runt
ditt hus för att kontrollera grundens skick
och för att kunna lägga ned dräneringsrör.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyllning runt dräneringsslang

 

 

 

 

 

 

Dräneringsarbetet.

 

Vi ser till att det är en bra avrinning från dräneringen 
och att grunden är hel och ren. I de flesta fall gör vi en
grundisolering samtidigt. Återfyllning görs med makadam
runt rören och vi lägger en fiberduk för att förhindra att fyllnadsmassor inte tränger in i dräneringslagret.
Sedan återställer vi marken.