Företagspolicy

 

Miljö

Olssons Entreprenad AB skall arbeta med effektiva logistiklösningar samt arbeta för minimal miljöpåverkan. Vi ska handskas rätt med avfall. Läckage från maskiner förhindras genom daglig tillsyn & regelbunden service och rengöring.

Arbetsmiljö/Trafik

Olssons Entreprenad AB skall ha ett uppdaterat arbetsmiljöarbete. Lagar skall följas, maskiner, redskap och verktyg skall hållas rent och besiktigas enl. föreskrifter. Vi ska köra trafiksäkert och ta hänsyn i trafiken.

Kvalité

Bra och kostnadseffektivt arbete, trevligt bemötande och ansvarstagande är viktigt för att uppnå god kvalitet, ett glatt humör och en positv inställning ger det lilla extra.