2013-04-23

Anläggning väg Blixtorp Falkenberg


Uppbrytning gammal asfalt, avskalning bärlager för återanv, utläggning 0-100 bergkross som förstärkning och finjust med bärlager.Tillbaka